Köszöntelek a Webáruházunkban! Kövesd a Facebook oldalunkat, és iratkozz fel a hírlevelünkre!

Tamiya 81030 X-20A Akril festékhigító 46ml

Cikkszám: 
81030
Tamiya X-20A Akril festékhigító
46ml
Raktáron 6 db
1 490 Ft
Részletek
Biztonsági tudnivalók
H226 Gyúlékony folyadék és gőz.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H336 Álmosságot és szédülést okozhat.
biztonsági utasítások
P101 Ha orvosi tanácsra van szükség, tartson kéznél tartályt vagy címkét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P210 Hőtől, forró felületektől, szikráktól, nyílt lángtól és másoktól
Gyújtóforrásoktól távol tartandó. Ne dohányozz.
P261 Kerülje a köd / gőzök / aeroszol belélegzését.
P271 Csak szabadban vagy jól szellőző helyen használja.
P280 Viseljen szemvédőt (védőszemüveget).
P304 + P340 BELÉGZÉS ESETÉN: Vigye az embert friss levegőre, és hagyja, hogy szabadon lélegezzen
gondoskodni.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Óvatosan öblítse le vízzel néhány percig.
Ha lehetséges, távolítsa el a meglévő kontaktlencséket. Folytassa az öblítést.
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P403 + P233 Jól szellőző helyen tárolandó. A tartályt szorosan zárva kell tartani.
Adatok
Gyártó:
Tamiya
Hasonló termékek
Tamiya 81030  X-20A Akril festékhigító 46ml
Tamiya 81030 X-20A Akril festékhigító 46ml
1 490 Ft
Webáruház készítés