Köszöntelek a Webáruházunkban! Kövesd a Facebook oldalunkat, és iratkozz fel a hírlevelünkre!

Tamiya 81522 MINI X-22 CLEAR

Cikkszám: 
81522
Tamiya 81522 MINI X-22 CLEAR

Tamiya Akril festék makettezőknek (10 ml)
Raktáron 6 db
1 100 Ft
Részletek
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
H 225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H 319: Súlyos szemirritációt okoz.
H 336: Álmosságot és szédülést okozhat.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
P102: A termék nem juthat gyerekek kezébe.
P 210: Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P 280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P 304+340: Belélegzés esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Néhány percig folyó vízzel óvatosan öblítse ki. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337 + P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.
Adatok
Gyártó:
Tamiya
Hasonló termékek
Tamiya 81522 MINI X-22 CLEAR
Tamiya 81522 MINI X-22 CLEAR
1 100 Ft
Webáruház készítés