Köszöntelek a Webáruházunkban! Kövesd a Facebook oldalunkat, és iratkozz fel a hírlevelünkre!

Tamiya 87026 Surface Primer Szürke Alapozó spray festék 100ml

Cikkszám: 
87026
Tamiya Surface Primer
Szürke Alapozó spray festék
100mlRaktáron 3 db
2 990 Ft
Részletek
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
H 222: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H 229 : A tartály nyomás alatt van: Hő hatására széthasadhat.
H 318: Súlyos szemkárosodást okoz.
H 336: Álmosságot és szédülést okozhat.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
P102: A termék nem juthat gyerekek kezébe.
P 210: Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211: Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251: Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki illetve ne égesse el, még használat után sem.
P410+412: Napfénytõl védendõ. Nem érheti 50 °C hõmérsékletet meghaladó hőbehatás.
P 280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P 304+340: Belélegzés esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Néhány percig folyó vízzel óvatosan öblítse ki. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
Azonnal forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.
Adatok
Gyártó:
Tamiya
Hasonló termékek
Tamiya 87026 Surface Primer Szürke Alapozó spray festék 100ml
Tamiya 87026 Surface Primer Szürke Alapozó spray festék 100ml
2 990 Ft
Webáruház készítés